CÔNG TY TNHH XNK BIỂN BẠC

Add: Số 13 Đỗ Huy Liêu, Phường Thống Nhất, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Tell: (0228) 3847962 – Fax: (0228) 3847962

Hotline: 0982.283.655

Email: silversea.nd@gmail.com 

Website: https://silversea.asia